Наскоро...

Денови
Часови
Минути
Секунди

визија

Создавање на подобар еко-систем на сите стартап компании во Македонија.

цели

Развивање на различни алатки за комуникација, споделување знаење и развој.

Фотографија: Елена Маркова